Hasenâtü'l Ebrâr Seyyiâtü'l Mukarrabîn

1 /
Bir çocuğun yapacağı iş yetişkin bir insan için çok basit kaçar. Bazen hata, kusur olarak görülür. İnsanın zahirde olduğu gibi manada da çocukluk yetişkinlik dönemleri vardır.
avamın yaptığıyla aynıyı yapan havasın durumunu izah içindir.
avam için normal olan, havas için büyük sıkıntılara sebep olabiliyor.
Yûsuf aleyhisselam, zindandan çıkabilmek için âzâd olan bir mahkûmdan ricâda bulunmuştu. Allah o adama Yûsuf aleyhisselamın ricasını unutturdu ve Hazret-i Yusuf yedi yıl daha zindanda kaldı. Bunun hikmeti şudur ki, bu mertebede bulunan bir insan ne isteyecekse sâdece Allah'dan istemelidir. Allah'a tevekkül etmez de kullardan isterse sanki bir suç işlemiş gibi cezâya çarptırılır...Sıradan bir insanın yapmasında hiçbir mahsur olmayan hattâ belki de hasene hükmünde olan böyle bir fiil Allah'a yakın olan bir zâtdan zuhûr ederse, sanki bir günah ve seyyie imiş gibi karşılık görür...