Hem dini hem milli olunabilmesinin mümkünatı

1 /
İslâm dünyasındaki modernleşme teşebbüslerinin aynı zamanda bir dindarlaşma talep etmesi ve öngörmesiyle alâkalı bir mesele bu. Modernleşmenin, ıslahatın ana amacı dinle devleti birlikte risk alanının dışına taşıma arzusu ve iddiasıdır. Batıdaki modernleşme tecrübesinden farklılaştığımız mühim bir nokta burası. Çünkü orada modernleşme esas itibariyle dinle arasına ciddi mesafeler koymak demek. Onun için dini-milli bir metin olan İstiklal Marşı’nın aynı zamanda modern bir metin olması bu zaviyeden anlaşılabilir bir şey. Elbette fiilen böyle olan, böyle akan ama felsefi olarak uzlaştırılması zor iki hattın ortaya çıkardığı ciddi problemler ve biçimsizlikler de var. Bugün de var, hem de artmış ve derinleşmiş olarak.--.prof. git kara -Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak--