Hicrân-ı elem açtı yine sînede yâre

1 /
Hicrân-ı elem açtı yine sînede yâre
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre
Ümîdin eğer kaldı ise feyz-i bahâre
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre

Beste: Haydar Tatlıyay
Güfte: İbrahim Bey
Makam: Hicaz
Usûl: Sengin Semai
Form: Şarkı