hieronymus

1 /
Eusebius Hieronymus. yaklaşık MS 346 yılında doğmuş Süryani dilini öğrenmiş, sonradan Hıristiyanlığı benimsemiş bir Yahudi’nin yardımıyla İbraniceyi incelemiştir. Kitabı Mukaddes’in özensiz ve yanlışlarla dolu çok sayıda Latince çevirisi yerine özgün Yunancayı tam olarak yansıtmakla birlikte Latincesi düzgün ve anlaşılır bir çeviri yapmayı hedefleyerek o zamanlar elde bulunan tüm Yunanca el yazmalarını karşılaştırarak, Latince metnin hem özünde hem de stilinde düzeltmeler yapmıştır. doğrudan İbranice metinden yaparak ve MS 405’te Latince Kitabı Mukaddes çevirisini bitirmiştir. Yıllar sonra, onun yaptığı çeviriye, yaygın kabul görmüş anlamında Vulgata denmiştir.