hukuk

1 /
Modern devlet, kendisini ayakta tutmak için düzene ihtiyaç duyar. Modern devlet öncesinde devletler düzeni kılıç ile tesis ederdi ancak modern devlet bu uygulamadan vazgeçti. Adına hukuk dediği, herkesin uymak zorunda olduğu ve uymayanlara müeyyide uygulanacak olan bir kurallar dizisi oluşturdu ve buna kutsiyet atfetti. Herkes bu kurallara riayet edilmesi gerektiğine ve kutsallığına inandı. Bu şekilde modern devlet elini kana bulamadan, suya sabuna dokunmadan düzeni tesis edebilir hale geldi.
Yani hukuk, modern devletin kendini ayakta tutabilmek için tesis ettiği bir kurumdur.
Tabi bu görüş, modern devletin kurulduğu ve geliştiği zamanlar için geçerlidir. Bugün ise hem devleti hem egemen güçleri hem çıkar odaklarını ayakta tutabilmek hem de gerçekten adaleti tesis edebilmek amaçlarına hizmet eden, hangisinin daha ağır bastığı devletten devlete, toplumdan topluma değişen çok karmaşık ve komplike bir yapıdır.
Sanırım bizim ülkemizde adaletin önündeki en büyük engeldir. Hukuk kuralları adaleti gözeterek oluşturulmuş değil. O yüzden mahkemelerce verilen kararlar hukuka uygun olsa da adalete uygun olmayabiliyor.
iktidar değişirse korkusu taşıyanların kıymetini anlamaya yeni başladıkları bir kurum. Hukuk size de lazım olur denildiğinde bıyık altından gülen insanlar bugün adil yargılanma yapılmadığını fark ediyor.

Başka birileri de kuzenim yazmış misali jüritokrasi falan diyor. Sevdiğim bir alıntı ile bağlayayım.

(bkz: ulan hepiniz oradaydınız be)
kanun yapıcı ve uygulayıcıların gözetmesi gereken, gözettiklerini ve meşruiyetlerinin kaynağı olarak gösterdikleri kavram.

halbuki genel itibariyle hukuk pek dikkate alınan bir şey değildir, çünkü kanunların ve kanuncuların başka öncelikleri vardır.
emredici, yasaklayıcı, yetki verici veya izin verici kurallar bağlamında sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar bütününü ifade eder. toplumu oluşturan şahısların davranışlarını ve etkileşimini devlet zorunu hazırda tutarak yoluna koyar.
Türkiye'de gerçek anlamda hukuk hiçbir zaman olmadı.
Aslında Türkiye halkı gerçek anlamda hukuku hiçbir zaman istemedi de.
Hatta son birkaç yüzyıldır bütün bi ortadoğu halkları, gerçek anlamda hukukun ne olduğunu bilmiyor bile. Düşmanını zelil eden, kendisine çıkar sağlayan bir şey sanıyorlar hukuku. Ve bu sebeple de gücü eline geçiren her topluluk bunu uyguluyor.