ibni sina ve farabi de avam-havas ayrımı

1 /
ibni sina ve farabi'nin felsefi düşünceleri irdelendiğinde 'avam-havas' ayrımı hemen göze çarpacaktır. havas, seçkinler; avam ise halk demektir. bu iki flozofa göre seçkinlere hitap tarzı ile avamlara hitap tarzı farklıdır. seçkinler, akılsal ve burhani yolla şeylere bakarken; halk meselelere duygusal ve ikna yoluyla bakarlar. yani farabi ve ibni sina'da seçkinlere filozoflar, halka ise peygamberler hitap ederler. çünkü filozoflar akılsal yolla ıspat metodunu uygularken, filozoflar tahayyül yolu ile ikna metodunu kullanırlar.