ibni sina ve farabi de felsefe-din paralelliği

1 /
ibni sina ve farabi, islam düşüncesinde felsefe ile din'in paralel olduğunu, ikisinin de aynı amaca yani insanları en yüksek mutluğa götürme amacında olduğunu savunurlar. onlara göre hakiki ve mutlak bir felsefe vardır, ve o felsefe de insanlaraı mutlu kılmak amacındadır. din de zaten insanları bu dünyada ve diğer dünyada mutlu kılma amacı taşıdığından, din ile felsefe birbirine paraleldir.