ibni sina ve farabi de peygamber-filozof ikilemi

1 /
ibni sina ve farabi'de göze çarpan en büyük ikilemdir. insanın hakikate ulaşma serüveninde en üst noktaya çıkmış iki figür vardır onlarda ; peygamber ve filozof. insan, hakikate ulaşmak için ve bilffil var olamak için faal akılla temasa geçmek zorundadır. faal akılla teması en etkili şekilde geçenler ise filozoflar ve peygamberlerdir. faal akılla temas iki yolla mümkündür. akılsal yol ve tahayyül yolu. faal akılla akılsal yolla temasa geçenler filozoflar, tahayyül yolu ile temasa geçenler ise peygamberlerdir. hangisinin biribirinden üstün olduğu da henüz kestirilmiş değildir.