iç güçler

1 /
[cog.] yanardağlar, depremler, katmanların kıvrılması, kırılması gibi olayları yaratan ve kökeni yerküre'nin derinliklerinde olan güçler.

(alm. endogene kräfte; fr. phénomènes endogènes; ing. endogenic forces) *