ide

düşüncemizin yapı taşı, duyularımız yoluyla dünyayı deneyim edindiğimiz izlenimler. basit ideler birleşerek düşüncemizi oluşturan karmaşık ideleri meydana getirirler.
devamını gör...
ingiliz filozof (kilkrin, 1687— oxford, 1753).

tanrının varolduğunu şu şekilde ispatlar. :

“bence, duyumsal şeylerin, bir anlayışgücünden başka bir yerde var olamayacakları apaçıktır. buradan, onların gerçek bir varlıkları olmadığı sonucuna değil, benim düşünceme bağlı değillerse ve benim tarafımdan algılanmış olmak nitelliğinden apayrı bir varlıkları varsa, onların, içinde var olmaları gereken bir manevi varlık bulunması gerektiği sonucuna varıyorum. demek ki, duyumsal dünyanın var olduğu ne ölçüde kesinse. onları kapsayan ve destekleyen sonsuz ve her yerde bulunan bir manevi varlığm var olduğu da o ölçüde kesindir”. dolayısıyle berkeley’e göre dünya, tanrı’nın. insanlarda uyandırdığı düşüncelerin tümünden başka şey değildir. ama tanrı, insanlara. kendi düşüncesini ya da düşüncesinden herhangi bir şeyi böylece iletiyorsa, bunun amacı, insanların gönlünü kendine çekmektir. öyleyse, dünya aslında tanrı’nın insanlara yönelik dilidir. tanrı tarafından düşünülmüş sözdür "
devamını gör...
açılımı "integrated development environment" olan türkçesiyle tümleşik geliştirme ortamıdır. bir yazılımcı program yazacağı zaman ide kullanarak programı yazar, ide de bunu derleyip programa çevirir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.