İğneciler sınıfı

1 /
yıl 1925, Müdür almanca öğretmenlerinden Besim bey, İstanbul Lisesi’nin onuncu sınıfı öğrencilerinden biri öğretmen sandalyesine bir iğne yerleştirilmiş. ders zili çaldığında Salih Hoca sınıfa girmiş, sandalyeye oturacağı zaman cübbesini iki eliyle düzeltirken eli iğneye değmiş, sandalyeye oturmamış, deftere imzasını attıktan sonra da "Ben bu muameleye layık değildim, sizlere çok teessüf ederim" diyerek sınıftan çıkmış, durumu müdüre bildirmiş ve istifa etmiş.

bütün soruşturmalara rağmen sınıftaki 41 öğrenciden hiçbiri iğneyi koyanın kim olduğunu zinhar söylememiş. müdür kararı şöyle açıklamış “Muhterem hocamız Salih efendinin sandalyesine iğneyi koyan iğneci sınıfın tamamen ihracına karar verdik. Çünkü failini ele vermiyorlar…”. karar üzerine sınıftaki 41 öğrenci İstanbul Erkek Lisesi ’nden Bursa Lisesi ’ne sürgüne gönderilmişler. Olaydan seneler sonra ise Salih Hoca'nın sandalyesine iğneyi koyan öğrencinin başka sınıftan olduğu anlaşılmış ama "İğneciler" olarak adlandırılan ve Bursa ’ya sürgüne gönderilen sınıf çoktan mezun olmuş bile…

kimler mi var bu iğneci sınıfında?
228 Sait Efendi: Arkadaşları arasındaki lakabıyla H2O, yani sulu Sait; Sait Faik Abasıyanık
697 Rahmi Efendi: hekim, politikacı, şair ve akıl hastalıkları uzmanı git Duman
748 Saffet Efendi: hukukçu Saffet Nezihi Bölükbaşı
725 Feridun Efendi: gazeteci ve yazar Hikmet Feridun Es
Sabri Efendi: eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
Sıtkı Efendi : Demokrat parti döneminin bakanlarından Sıtkı Yırcalı