iklim değişikliği

1 /
Tarihinde, şimdikinin aksine doğal yollarla meydana gelmiş versiyonlarını defalarca deneyimlemiş dünyanın ve canlılığın değil, bizzat modern insanın sorunudur. Hatta en kaçınılmaz sorunudur.

Genel yanılgının aksine dünya bize ait veya bizim için varolmuş değil. Biz olmadan milyarlarca yıl keyfine baktığı gibi, yine biz olmadan bir bu kadar daha yaşayacak ve hatta içinde yaşamı en baştan tahsis edecek potansiyele sahip.

Bilincimiz fazla gelişince gereksiz çoğalarak yeryüzünün her yerine yayıldık ve bizden olmayanları kendi menfaatimiz doğrultusunda kullanıp yok ettik diye, üzerinde yaşayan 10 milyon türden tek bir tanesi olduğumuza dikkat etmeden her şeyin bize ait olduğunu düşündük. 200.000 yıllık minik varlığımızla dünyanın (ve daha komiği evrenin) sonucu değil de sebebi olduğumuz fikrine kapılacak kadar saçma kibirde mahluklarız.
google'ın yayınladığı video ile 1984 ~ 2020 arasındaki farkı gözler önüne serdiği değişiklik.

dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. bu değişimin en büyük müsebbibi insanoğlu ve bunun en büyük zararı yine bize olacak. dünya biz olmadan hayatta kalabilir. dünya'nın bize değil bizim dünya'ya ihtiyacımız var.
dünya'daki tüm canlı varlıkları yok etmek istesek muhtemelen bunu başaramayız. insanoğlunun daha henüz keşfetmediği canlılar var. lakin bu iklim değişikliği pek çok canlıya ve aynı zamanda bize zarar veriyor. gelecekte artık insanlar için yaşanmaz bir yer haline gelecek. o zaman ne yapacağız? belki 3. dünya savaşı tüm insanlığın sonu olacak.

video güzel hazırlanmış.
ben de bir ara oturduğumuz muhitin yıllar içindeki değişimini gösteren ekran görüntüleri almıştım.
(google earth yardımıyla zamanda geri gitmek mümkün.)

susuzluğun startı olabilir bu konuda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği, "karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik" biçiminde tanımlanmaktadır. Özellikle sanayi devrimi sonrası özellikle 1750’li yıllardan itibaren, hız kazanan insan faaliyetleri etkisiyle atmosferin kompozisyonu değişmekte, sera gazı emisyonları artmaktadır. En önemli sera gazı olan CO2`nin atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppm'den (milyonda bir parçacık) Mart 2018’de 407,96 ppm'e yükselmiştir. Sanayi öncesi dönemde yaklaşık 715 ppb (milyarda bir parçacık) olan CH4 birikimi, 2017 yılı sonunda 1859 ppb'e çıkmıştır. Küresel atmosferik N2O birikimi sanayi öncesi dönemde yaklaşık 270 ppb düzeyindeyken 2017 yılında 330 ppb'ye çıkmıştır. tamamı için --(git )