ilim mi servet mi

1 /
Hürriyetin olmadığı yerde ikisinin de pasif faktör olduğu görülecektir. Hürriyet fukaralığı yoksa; servet. Çünkü servet ilimce istikbale fon edilebilir. Ama ilmin servet karşısında el pençe divan durma meyli her zaman vardır.
İkisinin de kendine has avantajları var. İlimsiz servet boşa harcanmış para demektir. Tamamen yokluk içinde ilim ise mutsuzluk getirebilir. Ancak birini seçecek olsam ilim derdim herhalde.
demagoji sanılacak ama insanda ilim oldu mu hakiki manada özgür olur, bu dünyada zindanda olsa da bunun ile sabrını tüketmemesi gerektiğini gelip geçicilerle oyalanmanın beyhudeliğini bilir. ilim için dilemek gerekir, talip olmak. tabii bir de bunun istidat boyutu var hz. ömer'e atfen söylenen vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. konuyu dağıtmadan insanı mutmain edecek tek şey menbaı vahiy olan ilimdir.

evvela ilmi isteriz fakat bu serveti de istemeyeceğimiz anlamına gelmez nasıl olsa istediğimiz o, verdikçe de hazinesi eksilmediğine göre herkese ilim ve serveti birlikte istemesini tavsiye ederim.*
ikisi de değil. en önemlisi özgürlük.
özgürlüğü birinci sıraya koyduktan sonra ikinci ve üçüncü sırada düşünülecek şeylerdir ilim ve servet.