immünsüpresyon

1 /
siklosporin, immünsüpresyon sağlayan, oral yolla kullanılan bir kalsinörin inhibitörüdür. psoriasis tedavisinde ilk kez 1979 yılında kullanılmış ancak psoriasis tedavi onayı 1990’lı yılların başında verilmiştir. dirençli romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus , dermatomyozit/polimyozit (iltihaplı kas hastalıkları), behçet hastalığı ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı gereken otoimmün hastalıkların geniş bir grubunda steroid ihtiyacını azaltıcı ilaç olarak kullanılabilmektedir.
kanıtlar ışığında tedavi önerileri:
-orta-şiddetli psoriasis olgularında etkili bir immünsüpresiftir,
-2,5-5 mg/kg/gün doz aralığında kullanılır,
-en önemli yan etkisi renal toksisite ve hipertansiyondur,
-obez, hipertansif, böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda kullanılmamalıdır,
-ace inhibitörleri ve tiazid grubu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır,
-fototerapi ile birlikte kesinlikle kullanılmamalı, yaz aylarında tercih edilmemelidir,
-kısa sürede etkisi başladığından hızlı etki beklenen durumlarda tercih sebebidir,
-enfeksiyon ve malinite açısından hastalar dikkatli takip edilmelidir,
-intermitan tedavi, sürekli kullanımdan daha güvenlidir,
-sürekli tedavide tedavi süresi 2 yılı geçmemelidir