irade

1 /
bir insanın sahip olabileceği en değerli hazinelerden birisidir.

azimle tüküren tavanı deler (ya da onun gibi bir şey) demişler. azimle tükürten yegane güç iradedir.
İnsanın kendiyle olan sorunlarındaki en önemli öge.

Mevzu neyin nasıl olduğunu bilmek değil. Çünkü insan genellikle bilir bazı şeyleri. Önemli olan kendine engel olabilmesi veya harekete geçebilmesi.

Burada da devreye irade giriyor. Tercih eylemi irade ile şekilleniyor.
istemek, aramak, peşinden gitmek... köken olarak manası bunlar.

gerçekten öyle, bir şeyin peşinden gitmek iradedir, bir şeye sıkı sıkı tutunmak iradedir, bir şeyden sonuna kadar kurtulmak ise bambaşka iradedir. istemek iradenin en ilkel halidir, bir üst nokta için direnç gerekir, arzu, inat, azim belki hırs..
#6954051

İçte yanmaya devam eden ateş. Öyle kolay kolay sönmeyen cinsten. Tutku. Bunun bedelini ödemeye hazır olmak. Sürekli hedefini düşünüp ateşine odun atmak. İstikrar.
Motivasyon belki ayda 2 sabah 5te koşuya çıkarırken, irade bizi maratona hazırlar , madalyayı kazandırır.

Motivasyon övgülerini bir kenara bırakıp aslolana asılmak lazım..
Bende mükemmel bir örneğinin bulunduğu kararlılık hali. Yapmam dediğim bir şeyi asla yapmam.* bir şeye hayır dediysem ona kimsenin etkisi olamaz, fikrimi değiştiremez.* prensiplerim vardır sevdiğim insanlar için dahi kendimden ödün vermem.* hata yapmanın insan olmanın bir özelliği olduğunu savunurlar ancak bu iradeyle hatanın zerresini yapmam.* keşke herkes benim gibi olsa, dünya ne yaşanır olurdu...*
İRADE: Arapça, istemeyi ifade eder. Kaşanî, bu terime şu tanımı getirir: Hakikat çağrısına icabet etmeyi
gerekli kılan, kalpteki muhabbet ateşinden bir kor parçası. İrade hakkındaki diğer açıklamalar şöyledir:
İnsanın birşeye inanması, sonra ona azmetmesi, daha sonra da onu istemesi; tam anlamıyla Hakk'a
yönelmek, halktan yüz çevirmek ki bu, muhabbetin başlangıcıdır. İradenin ortaya çıkışı dokuz kademelidir: 1.
Meyi : Kalbin istenen şeye çekilmesi 2. Bu kuvvetlenir de sürekli olursa vela' adını alır. 3. İkincisinin şiddetinin
artması durumunda, buna sabbâhe denir. 4. istenene kendini verme ve bu verişin tam olarak kalpte yer
etmesine şeğaf adı verilir. 5. Bu da, fuadda hükmünü yürütecek durumda olursa, ona heva denir. 6. Onun
hükmü cesedi kaplarsa garâm adını alır. 7. Bu da gelişir, meyli gerektiren sebepler kaybolursa ortaya hubb
çıkar, 8. Muhib nefsinden fani olursa buna vüdd denir. 9. Muhibbin mahbubda fani olduğu dereceye de aşk
adı verilir. *