işkopat

1 /
İşini hırs derecesinde yapan kişi olabilir. Fazla Sahiplenen belki. Sahiplenici. Ama sonradan olunan bir patlık. İkinci, üçüncü tekil şahıslar tarafından. Çünkü mevzu iş ve çalışmak..

Manyaklık mı? Bilinmez. Sorumluluklarını yerine getiriyorsa, manyaklığı başkasına ya da yaptığı işe değilse anca kendinedir. Mevzu iş ise zaten kim manyak değil ki? Sabahlara kadar fazla mesai ya da esnek çalışma saatleriadı altında çalışmaya mecbur bırakılanlara sormak lazım ya daa yaptığı işin, emeğin bu pat'lardan daha 'patho' lar tarafından pislikçe bozulması durumundakilere sormak lazım. Her durum ve şartta Önemli olan yapılan i layıkıyla yapabilmek. Varsın işkopat olsun.

(bkz: İşkolik)
(bkz: Çok çalışmak)
(bkz: Sömürülmek)
işkolik değil bu daha hastalıklı bir durum. içinde gelişmiş sorumluluk, çalışkanlık, üretkenlik değil daha çok çok bilenmiş hınç ve makyavelist bir hırs barındırır. sözcüğün sonundaki "pat" hastalıklı bir durumu ifade eder. Fransızca ve İngilizcede "patho" sözcüğünden gelir ve acı veya hastalık anlamındadır.