islam deklarasyonu

bilge kral aliya izzetbegoviçin kitabı. rahmetli aliyanın bu kitapta yazdıklarının hala güncelliğini koruduğunu söylemek doğru olur.

" bismillahirrahmanirrahim

bugün kamuoyunu sunduğumuz bildiri, yabancılara ve şüphe içinde olanlara, islam'ın şu veya bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üzerindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir.

bildiri, hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen müslümanlara yöneliktir.bu gibi insanlar için bu bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne gibi görevler yüklediği hakkında gerekli sonuçların çıkarılması için bir çağrıdır."

kitabın başlangıç cümlesi:

" hedefimiz: müslümanların islamlaşması,
sloganımız: inanmak ve mücadele etmek"
devamını gör...
fide yayınları çevirisinin berbat olduğu kitap. yine de bilge kral dan çok güzel cümleler yakalayabiliyoruz tabi.


tarih sadece sürekli değişimin değil, aynı zamanda ve devamlı olarak imkansız ve beklenmeyenlerin gerçekleşmesi hikayesidir.
devamını gör...
aliya'nın vizyon belgesi de diyebileceğimiz kitap, eğer bu kitap tc devlet başkanı tarafından yazılmış olsaydı eminim, bügünkü türkiye şartlarında dahi, başına gelmeyen kalmazdı.devlet yönetimine, islami yönetim şekline, islami toplum yapısına, islam birliğine bir şekilde kafa yoran herkesin okuması gereken başucu kitabı.

okudukça aliya'nın nasıl bir fikri altyapıda olduğunu da anlamak mümkün.
aliya okumaya başlayanlar için, tarihe tanıklığım adlı hatıratından sonra olmak üzere, iyi bir başlangıç kanaatimce.
devamını gör...
"bir müslümanın adı ne olursa olsun herhangi bir kral ve hükümdar, bir milliyeti, partiyi yüceltmek ve ona benzer bir şey uğruna kendini feda etmesi düşünülemez. zira en güçlü islami bilinçaltı düşüncesine göre o burada, bir çeşit putperestlik ve Allahsızlık fark eder. müslüman ancak Allah adıyla ve islam'ın yücelmesi adına ölebilir, yahut savaş alanından kaçabilir." s.20
devamını gör...
"müslüman dünyasında muhafazakar düşüncesinin, tek olmasa da, en büyük temsilcileri şeyh ve hocaların kesimidir. onlar, islam'ın "islam' da ruhbaniyet yoktur", şeklindeki açık düsturuna rağmen, kendilerini ayrı bir sınıf gibi organize ettiler ve islamın yorumlanmasını tekellerine alarak kendilerini kur' an-ı kerim ile insanlar arasında aracı olarak konumlandırdılar." sh. 22
devamını gör...
"gerçek bağımsızlık her şeyden evvel manevi bağımsızlıktır. evvela manevi bağımsızlığı için mücadele edip kazanmayan halkın bağımsızlığı kısa bir süre sonra sadece milli marş ve bayrağa indirgenir ki bu iki şey hakiki bağımsızlık için çok yetersizdir." sh. 27
devamını gör...
"islam tarihi çoğunlukla sadece islam'ın geliştirici (ilerici) özelliğinin gerçek hayatta gerçekleştirilmesi değildir. o aynı zamanda bu düşüncenin anlaşılmamasının, ihmalin, aldatılmasının ve kötüye kullanılmasının tarihidir de. bu bakımdan her müslüman halkın tarihi, parlak başarılarının dizini olduğu kadar aynı zamanda esef verici batıl düşünce ve yenilgilerin tarihidir." sh. 29
devamını gör...
"modernistlerin birçok müslüman ülkesinde gerçekleştirdikleri devrim, adeta kural olarak din karşıtı ve sosyal ile siyasal hayatın laiklikleştirilmesi adına yürütülmüştür. bu manada o, yeni çağda avrupa'da uyanmış olan ve ulus devlet ile kilise arasındaki mücadeleyi hatırlatmaktaydı. fakat batı için ilerleme ve hukukun üstünlüğü olarak ifade edilen şeyler, islam dünyasında doğal olmayan ve hiçbir yapıcı değişiklik üretemeyen bir süreci temsil etmekteydi. laiklik ve milliyetçilik burada hiçbir olumlu içeriğe sahip değillerdi ve hakikatte sadece bir şeylerin yalanlanması idiler. kökü ve içeriği bakımından yabancı olan bu iki fikir aslında hüküm süren miskinliğin ifadesi idiler. pratikte islam dünyasındaki dramın son perdesinin başlatılması bu iki cereyan sayesinde oldu. gerçekleştiği durum itibarıyla biz bu faaliyeti "ikili saçma" olarak adlandırabiliriz." sh. 37
devamını gör...
"müslüman halklar islam'a aykırı olan bir şeyi hiçbir zaman kabul etmezler çünkü islam burada sadece kanun ve ülkü değildir, o artık sevgi ve duygu olmuştur. islam' a karşı kalkışan kimse, direniş ve nefretten başka bir şeyi biçmez." sh. 37
devamını gör...
"kanunların çokluğu ve hukuki sistemin karmaşıklığı genel olarak toplumda "bir şeyin çürük" olduğunun ve yeni kanun yapmak yerine insanları terbiye etme gereğinin işaretidir. toplumun bozulmuşluğu belli bir sınırı geçtiği vakit kanunlar yetersiz (güçsüz) kalırlar. onlar ya çürük yargı erkinin eline geçer veya bozuk toplumun gizli veya açık aldatmacasının aleti olurlar." sh. 44-45
devamını gör...
"verilere bakarak kesin olarak ifade edebiliriz ki bugünkü islam dünyasında, nicelik ve nitelik bakımından en radikal ve en acil değişim isteyen kurum öğretim kurumudur." sh. 59
devamını gör...
"tarihteki rolünü gerçekleştirmeye davet edilmeden evvel her millet, iç temizlenme dönemini yaşamak ve bazı temel ahlaki tavırları benimsernek zorundaydı. dünyadaki her güç ahlaki güç olarak başlar. her yenilgi ahlaki tökezleme olarak başlar." sh. 69
devamını gör...
"yeteri kadar ahlaki ve psikolojik açıdan hazırlanmadan ve lazım olan asgari yetişmiş kadro olmaksızın, sadece şansın yaver gitmesi dolayısıyla iktidarı ele geçirmek, islamı devrim gerçekleştirmek değil, darbe yapmak anlamına gelir (darbe ise gayr-ı islami siyasetin devamıdır ve başka insanlar tarafından ve başka hedefler uğruna yapılan bir şeydir)." sh. 75-76
devamını gör...
tam adı "islami yeniden doğuşun sorunları ve islam deklarasyonu"dur.
aliya izzetbegovic'in islam üzerine yazdığı kitabının adı. en az iki defa okunması gereken kitaplar listesindedir.

not: fide yayınlarının çıkardığı kitabın 25. sayfası mutlaka okunmalıdır. buraya yazamayacağım kadar uzun zira.


--- alıntı ---
şüphesiz bizim durumumuzda çağdaşlık, sanatta pop-art (pop sanat) ve felsefede ise saçmalığın fikridir. bütün bu karşıtlıklar genelde çağdaşlık olarak adlandırdığımız şeyin parçalarıdır. sert, neredeyse püriten mao hareketi ve hippilerin aşırı serbest (utanmaz) nihilist hareketi birbirinin çağdaşıdır. bu iki hareketten acaba hangisi "çağdaş"tır? acaba çağdaş dünya hiç "çağdaş" mıdır? nasıl ölçü kullanalım? bu sebeple şu belirsiz çağdaşlık kavramını idealize etmeyelim. çünkü sonunda, bizim şu anki çağdaşlığımız, diğer bütün eskileri gibi sadece bir zamanın (hakikatler ve sapkınlıklar) toplamıdır.
--- alıntı ------ alıntı ---
tam da çağdaş dünyamızdaki alkolün hükümranlığına bakarak, islam'ın, bu defa gururla, çağdaş olmadığını söylemek zorundayız.
... bazı en ileri ülkelerdeki alkolü yasaklama çabalarını göz önünde bulundurarak biz, haklı olarak, islam'ın, geleceği evvelden ifade ettiğini ve bu konuda bugünkü dünyanın çok ilerisinde bulunduğunu iddia etmek için gerekçelere sahibiz.
--- alıntı ------ alıntı ---
tabii ki geçmiş önemlidir, ancak bugün eski atalarımızın yaptığı mükemmel güzellikteki tüm camileri saymaktan çok, mahallemizdeki mütevazı camimizin eskimiş çatısını tamir etmek daha önemlidir.
--- alıntı ---

devamını gör...
müslümanların neden sefalet ve cehalet içinde çırpındığını argümanlarıyla ortaya koyan kral aliya'nın harkulade bir eseri. kesinlikle okunmalı, kesinlikle uygulanmalı.
devamını gör...
başucu kitabım , aliya izzetbegoviçin ne kadar derin bakış açılarına sahip olduğunu gösteren kitap.
özellikle türkiye ve japonya kıyaslaması dikkatle düşünülmesi gereken noktalardan .
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.