iznik

1 /
Gölü iyidir. Gölün Çevresinde de güzel sosyal yaşam alanları ve işletmeler bulunmaktadır. Askanya da sabah kahvaltısı güzel olan mekanlardır. Yolu düşen uğradığında pişman olmaz.
2 sene boyunca yaşadığım, hayatımda güzel bir yeri olan şehir. sözlük toplansın da gezdireyim iznik'i. iznik'te beni en çok etkileyen eser yeşil cami yani çinili cami. bahçesi, avlusu, duruşu, tavrı çok asil bir cami. bahçesinde çay içesim geldi. bu kadar güzel olmasının yanında, burnumun kırıldığı ve pavyona düştüğüm şehir.
Eski adı Nicea olan Bursa'nın güzeller güzeli ilçesi. Kendisine has gölü de vardır. Gölün altında kilise olduğu bilinmektedir. İslam alimlerinden Davud El Kayserî(r.a) burada Osmanlı döneminin ilk medresesini kurmuş, başmüderrislik yapmış. Eşrefoğlu Rumi (k.s) nin kabr-i şerîfi ve adına yapılan Camii de buradadır. Eskiden , Eşrefoğlu dergâhı da varmış ama yangın sebebiyle büyük tahribat yaşamış. Çinili Camii, İznik müzesi, Küçük Ayasofya Camii, Çandarlı Hayrettin Paşa Türbesi, Bizans döneminden kalma su yolları, İznik Mezarlığı ve diğer tarihî şahsiyetlere ait türbeler. Hepsi İznik'in süsü, ziynetidir.
kutalmışoğlu süleyman şah'ın bizansın müstakbel kralını bu ilçede destekleyip allayıp pullayıp tahta otumasını sağladığı söylenir.
kral gidince de izniği fethetmiştir. a.s.d.'nin ilk başkenti olan iznik aynı zamanda 1. haçlı seferi güzergahı da olmuştur.
Yunanca “Eis Ten Nikaieon” (Nikaia’ya) anlamına gelen kelime grubunun “Eis” ve “Nik” kısımlarının “Eisnik”, “İsnik” olarak telaffuz edilmesiyle günümüze değişerek gelmiştir adı.
Osmanlı menkıbelerinde İznik’in Nuh’un en sevgili oğlu “Sam” tarafından kurulduğuna inanılmıştır.
şehrin yollarının 90 derecelerle kesişmesi helenistik dönemin yansımasıdır. İznik'te Roma Dönemi’nden bir tiyatro ve MS 123 yılı civarında Hadrianus’un yaptırdığı, bugün büyük bir kısmı 8., 10. ve 13. yüzyıl Bizans işçiliği olan şehir surları kalmıştır.
Hellenistik dönemden günümüze kadar önemini koruyan İznik Gölü Hellenistik dönemdeki adıyla Askiana Gölü, Prehistorik Çağlarda da önemli yerleşmelere ev sahipliği yapmıştır. Hellenistlik dönemde İznik ilk olarak “Helikore” ismiyle anılmıştır. İznik daha sonra Büyük İskender'in generallerinden biri olan ve aynı zamanda Philippos’un oğlu Antigonos tarafından yeniden kurulmuş ve buranın ismi “Antigonia” olarak değiştirilmiştir.
325’teki meşhur konsül İznik’te toplanmıştır. Kilisenin resmi İncilleri olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri bu konsülde seçilmiştir.
24 Eylül - 23 Ekim 787’de İmparatoriçe Eirene’nin çağrısı üzerine, İkonakırıcılık (İkonaklazma) tartışmalarını bir çözüme kavuşturmak için toplanan konsül, kutsal imge kullanımını tanıyıp, serbest bırakmış ve yeniden düzenlemiştir. Bu iki konsül, bugün dünyanın en fazla inananı olan semavi dini Hıristiyanlığın gelişmesinin, bugünkü inanç sistemini oluşturmasının ve Hıristiyanlık içinde bugüne kadar olan mezhep ayrılıklarının da başlangıcı olmuştur. Bu konsüllerin tam olarak nerede toplandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilkinin İstanbul Kapı’nın hemen güneyinde yer alan ve günümüze ulaşmayan sarayda toplandığı kabul görmektedir. Eirene’nin davetiyle toplanan ikinci konsül ise büyük olasılıkla Ayasofya’da toplanmıştır.
Gerek mimarisi gerekse sanat tarihinde yeri dışında, insanlık tarihi için de oldukça önemli bir yapı olan Ayasofya bugün muazzam bir yıkımla karşı karşıyadır.

git