kürtçe

2.
kürtlerin konuştuğu dildir. kurmanci, sorani ve kelhuri diye lehçelere sahiptir. kürtlerin büyük çoğunluğu kurmanci lehçesi ile konuşurlar.
devamını gör...
(bkz: berat tv) diye bir kanal var, annem pek bi sever orada yayınlanan arabesk ilahileri. bir gün yine bu kanal açıkken http://www.girift.com/muzaffer-gurler-dermane-dilucane/teki ilahiye denk geldim. hangi dilde olduğunu anlamamakla* birlikte hem ilahiyi hem de dili çok sevdim. daha önce kürtçe'yi sevip sevmediğime bir türlü karar veremiyordum, bundan banane diyebilirsiniz elbette ama diller benim için önemli, sebepsiz bir ilgim var. arapça, ispanyolca, farsça.. ca oğlu ca sevdiğim zilyon tane de dil var. ama kürtçe ben çocukken* konuşulmazdı bile, daha yeni yeni duyuyorum sokakta konuşulduğunu, onu da -kulağımda sorun olduğuna karar verdim*- pek duyduğum söylenemez. bir kaç filmde denk geldim ama o da çok az. bir kaç da türkü dinlemiştim "ya galiba ben bu dili de seviyorum" demiştim ama tam karar verememiştim. (bkz: dermane dilucane)yi duyup kürtçe olduğunu öğrendikten sonra seninle ilgili son kararımı verdim kürtçe: "sana da aşık oldum, beni diğer dillerle paylaşmaya razı olursan mutlu bir yuvamız olabilir diye düşünüyorum, sevgiler. wild world."
devamını gör...
binbir türlü asimilasyon politikasına rağmen, baskıya rağmen, zulme rağmen yok olmamış, gönüllü hamalları dengbejleri aracılığıyla bugüne gelebilmiş güzel dil. her dil kadar güzeldir...

ve her dil kadar ayetidir rabbin, okunması gereken...
devamını gör...
bu ülkenin parçası olan bir dildir.

içerisinde bolca farsça, arapça ve türkçe kelime bulundurur.

kürtçe hakkında olumsuz beyanatta bulunan insanlar * yaratılanı yaratandan dolayı sevme alçak gönüllüğüne bile sahip olamayan gafillerdir. madem bu ülkenin bütün yurttaşları kardeşimizdir ve değerlidir neden dillerine karşı gereksiz bir agresiflik içerisindesiniz. kelime dağarcıklarınızı üstün körü yokladığınızda farkedeceksiniz ki bizimle alakası olmayan ecnebilerin dillerinden birkaç kelime biliyorsunuz. ama kardeşlerimiz dediğiniz, çanakkalede dedelerimiz koyun koyuna yatıyor dediğiniz kürt kardeşlerimizin dili olan kürtçe hiçbir kelime bilmiyorsunuz. varın siz muhasebesini yapın bu durumun.

devamını gör...
bu ülkenin en büyük zenginliklerinden olan yıllarca unutturulmaya çalışılsada günümüzde hatırlatırılmaya çalışılan anadilim.
devamını gör...
nasır tutmuş boğazlardan, yorgun ve acımtırak ses tellerinden, kırışmış simalardan, korku dolu gözlerden, kuru toprak bekçilerinin, çatlak, kuru ve sönük toprağın dili...

sınıf atlamış medeniyet, özgürlük meşalesi okyanus ötesinde yanıyor, peşinden koştuğumuz garb sanayileşmiş, taş üstünde taş kalmayan ''alamanya'' çığır açmış sanayi ve makinede.

sene 1993, yer beyttüşşebab'ın gidilmemiş bir mezrası.

çamurlu postal, yanık renkli, poşulu köylünün elini eziyordu. sonra dipçiklerle vücudunu büyük bir nefret ve hırsla dövüyordu. çığlıklar, gecenin kör karanlığını yarıyordu. tüm mezra halkı kundaktaki bebeğine varan kadar, ocak'ın iç donduran ayazına teslim edilmişti. muhtar ''burada terör değil bizler varız! terör dağlarda komutan!'' sözüne karşılık, komutan muhtar'a dipçik ile cevap vermişti. muhtar yaşlıydı ve kendinden acizdi.
yere yığıldı, yüzü, gözü çamur ve kar oldu ve burnu kanadı muhtarı'ın, kan kar'a damlıyordu. tarih not düşe dursun, kadınlar mırıldanarak ağıt yakıyordu...

yerdeki poşulu adam, kımıldamıyordu. rüzgar tüm şiddettiyle eserken, azrail ruhunu kapz etmişti. suçu, kürt doğmak ve kürtçe konuşmaktı. olay mahallinden biraz uzakta nöbet tutan askerin gözyaşları kar'ı ıslattı.
askeri cip mezradan uzaklaşırken, ardında koca bir ağıt ve külfetli bir gelecek bıraktı...

öyle bir dil yoktu.

kürdü ve türkü yaratan buyuruyor ki;

insanların farklı renk ve dillere sahip olması, Allah'ın birliğine tanıklık eden âyetlerdir. (30/rum, 22)
devamını gör...
gavurlar tarafından ;

'' indo avrupa dil ailesinin, indo-iran dalının iran dilleri alt grubuna ait dil.'' olarak tanımladığı dil.

hakkında son iki yüz yıldan beri hep ideolojik tanımlamalar yapılan dil.

sahih, doğru ve yerli kaynaklardan öğrenilmesi gereken bir dil.

kürtçe ve ''indo-avrupa''... yuh be!
devamını gör...
anlaşılan o ki, kürtlere bırakılmayacak kadar önemli bir şey olarak görülüyor. bu toprakların yerlisi olmayanların, bölücülerin, hainlerin kırbaç olarak sırtımıza sırtımıza vurmaya çalıştığı bir kavram. artık kürtçe, tamamen politik bir mahiyet kazanmıştır.

keşke biz kürtçe dendiğinde ahmet kaya'ları, ferhat tunç'ları değil de; kazancı bedih'leri, tenekeci mahmut'ları, faqi tayran'ları aklımıza getirseydik. ama yok!

devamını gör...
kurmançi, sorani, zazaki ve gorani lehçelerini barındıran dil. hint avrupa dil ailesine mensup olduğu yönünde bir şey yazmamız sizi kızdırsa da öyledir. farsça ve arapça ile etkileşime girmesi coğrafik ve tarihsel arka plan düşünülünce yadsınmamalı.
devamını gör...
bir dilmidir bence ciddi ciddi tartışılmalıdır. kürtler biraz dürüst yaklaşsın şimdi. vanda ki kürtle diyarbakırda ki kürt'ün kürtçe konuştuğu zaman birbirini anlamıyor bu nasıl bir dildir arkadaş.
devamını gör...
kürdçe ile farsça arasında çok yakın benzerlikler vardır. tıpkı kürdlerin bin yıllardır farsilerle aynı coğrafyaları paylaşmaları gibi. kürdçe farsçanın bir lehçesidir. ama günümüz farsçasının bir lehçesi değildir. kürdlerin farsilerden geldiği söylentileri kadar kürdceninde farscanın bir kolu olduğu doğruluğu vardır. nasılki araplarla israiloğulları, ilk ortaasya türkleri moğollarla kardeş-akraba topluluklar ise kürd ler de farslarla aynı kökten gelirler.

binlerce yıl kadar önce doğu farsları yerleşik düzene geçerken, batı farsları göçebe kalmayı yeğlemişler. o zamanın batıdaki göçebe farsları bugünkü kürtlerin, zazaların, leklerin, lorların, bahtiyarilerin atalarıdır. farsça ile kürdçe arasındaki 1000 yıllık ayrılık sonucu aralarındaki anlaşma oranı %50 ye kadar düşmüştür. bu nedenle artık kürdçeye farsçanın bir lehçesi diyemiyoruz. kürdçe artık başlı başına bir dildir. ayrıca kürdçede önemli bir rol oynayan adların, fransızcada olduğu gibi eril ve dişil olarak cinslere göre ayrımı olayı farsçada yoktur.

çünkü bir dilin diğer dilden olan farklılığını anlamak istiyorsak her iki dilden iki kişinin birbirleriyle karşılaştırıp konuşturmamız gerekiyor. eğer anlaşıyorlarsa o dil etkilendiği dilin etkisinde devam ediyordur. anlaşamıyorlarsa diller birbirinden ayrılmıştır.
kürdçe ile farsça arasındaki ilişki türkçe ile özbekçe arasındaki ilişkiye benzer. özbeklerde türk tür, türkiye türkleride. siz bir özbekle anlaşabilen türkiye türküne rastlayabilirmisiniz!?.

bin yıldan bu yana farsçadan ayrılması artık farslarla kürdleri çevirmen olmadan biribirilerini tam olarak anlayamaz hale getirmiştir.

bu tür dillerdeki ayrışmayı sadece farsiler yaşamamış batı avrupa da yaşamıştır. ispanyolca, italyanca, fransızcan latinceden geldiği gibi, ingilizce köken olarak bir cermen dilidir.

insan hakları evrensel beyannamesinin ilk maddesi.

(türkçe)

bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

(farsça)

heme merdom azad be dunya miyayend o der heysiyet o hoquq ba hem beraberend. heme daraye huş o vecdan hestend o bayed be yekdiger ba ruhe beraderi reftar konend.

(kürdçe)

hemu mirov azad ten dinyaye ü di weqar ü mafan de wekhevin. hemü xwedi hiş ü vicdan in ü dive li hember hev bi ruhe bratiye bilivin.
devamını gör...
türkiye cumhuriyeti sınırlarında yaşayan veya doğan kürtler tarafından inadına latince yazılıp okunurken bunun dışındaki yerlerde yaşayan kürtler tarafından inadına arap alfabesi ile yazılır...

ne kömik!!!
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.