kalsinörin

1 /
ilk 1976 yılında tespit edilmiş olan kalsinörin, 1979 yılında klee ve arkadaşları tarafından, sığır beyin ekstraktından saflaştırılmış ve sinir sisteminin kalsiyum ve kalmodulin bağlayıcı proteini olarak tanımlanmıştır. sinir sisteminde lokalizasyonu ve kalsiyum bağlama özelliği temelinde “kalsi” ve “nörin” kelimelerinin birleşimiyle isimlendirilmiştir.
kalsinörinin aktif bölgesi, demir ve çinko iyonlarının defosforilasyonundan sorumludur. kalsinörinin inaktif formunda katalitik domein, substrata erişimin engellenmesi için, otoinhibitör domein tarafından baskılanmış durumdadır. hücre içi kalsiyum artışı, kalmodulini aktive ederek spesfik domeine bağlanmasını ve otoinhibitör domeinin aktif bölgeden ayrılmasını sağlayarak kalsinörini aktive edici yapısal değişikliklerin oluşmasını tetiklemektedir. kalsinörin, demir molekülünün oksidasyonu ile tersine bir şekilde inaktive edilebilmektedir