kaos

1 /
kaos diye bir şey yoktur. bizim var zannederiz ama yoktur. her şeyde ama her şeyde bir düzen ve bir hesap vardır. bizim hesap edemediklerimiz bize kaos gibi görünür ama aslında kaos yoktur. delili de şu ayettir:
"O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiç bir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiç bir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?" (mülk suresi 3)
kalabalık, düzensizlik, savaş, toplu ölüm ve kıyımlar, ekonomik krizler, ciddi salgın hastalıklar, doğal afetler, istila ve daha aklınıza gelecek birçok şeyin yol açmış olduğu karışıklık durumuna verilen bir addır. kaosun bir şeyi veya kimseyi etkisi altına alması ve bunlarla alâkalı olan için kaotik sözü kullanılmaktadır.

şu aralar da ülkemiz çeşitli kaoslara gebe olmakla birlikte, dünya geneline baktığımızda onlar da pek farklı sayılmazlar aslında.
evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumuna verilen bir addır orijinal anlamında. ancak zamanla metafor sanatkârları tarafından, "kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık" olarak tanımlanmıştır. kısaca insanları tedirgin eden, ortada bir galeyan durumu bulunan her şey kaosa veya türkçesiyle kargaşaya dahildir. bunlar doğal afetler olur, direniş olur, düzensizlik olur, halihazırdaki karışıklık olur, bir savaş durumu olur, askerî darbe olur vesaire.
koskoca jeoloji profesörü celal şengör'ün, sanki yeni bir şey bulmuşcasına hararetli bir şekilde; "kainatta ahenk yok, bilakis, kaotik bir ortam var." diye beyan etmesini hatırlatan kelime. yav kim dedi sana ahenk var düzen var, hıristiyanlar mı, ateistler mi?

her aklı başında müslüman bilir ki kainat mütemadiyen 'değişim' halindedir. artı günü geldiğinde dürülüp paramparça olacaktır. *git " title="git ">* ahenk veya düzen olsa neden dürülüp paramparça olacağı söylensin ki? kaos yerine değişim sözcüğünün tercih edimesi gerekirdi.

belli bir döneme kadar değişimin içinde sınanıyoruz hepsi bu. insanın güneş ve ayın hareketlerine göre belirlemiş olduğu zaman kavramı aslında olmayan bir şey. ne kadar da büyütüyoruz kendimizi.. oysa sadece belli dönemlerin içinde minicik bir dönemde yaşıyor ve ölüyoruz.. sonsuz olan vaktimizi dünya'daki yaşamımıza sığdırmaya artı tercih etmeye çabalıyoruz.
entropi artışı.

termodinamik'te entropi konusu uzun uzun incelenir. kimyacılar, fizikçiler, istatistikçiler ve makina mühendisleri bilir. aynı zamanda felsefenin de bir konusudur. felsefe konusu olduğu için teoloji de inceler.

entropi işe çevrilmeyen faydasız enerji demektir. bu durum bir türev ifadesidir. eğer artış sıfır ise ideal ortam oluşmuş demektir. ideal ortam yani tüm olumsuzlukların -aklınıza gelecek her şey- olmadığı bir ortam olamayacağına göre düzensizlik sürekli bir artış göstermek eğilimindedir. düzensizliğin sürekli artması demek sürekli bir bozulmaya doğru gidiş demektir. bu nedenle kainatta sürekli entropi artışı söz konusu. teologlar kıyametin meydana gelmesini ve kıyametteki bozulma durumunu entropi ile yorumlamaktadır.
muhteşem düzendir. kaos diye bir şey yoktur, o düzenin ve tabiatın kontrolü geri almasından ibarettir. gerçek kaos, insanoğlunun içinde yaşadığı durumdan ibarettir.