karakter

1 /
olumsuzu karaktersizliğe yorulduğu, insanların size karşı yaftalarının onları büyük yaptığı durumun tersidir. ' karakter meselesi hacı.' derler genelde.
Zıtlaşmaya meyyal bir karakteriniz varsa her yerde sıkıntı çektirir. Bruce Lee nin dediği gibi ; "you must be like water, shapeless, formless, if you pour water into a cup it becomes the cup if you pour water into a teapot it becomes the teapot,water can drip and it can crash. Become water my friend"

Kısacası diyor ki damara göre şerbet ver duruma göre şekil al. Yeri geldiğinde damla, yeri geldiğinde nehir gibi çarp.
Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. Karakterlerin, dış görünüşleri ötesinde anlamış ağlayan iç yaşamı vardır.