kemik iliği yayması

1 /
kemik iliğinde üretilen hücrelerin incelenmesi amacıyla yapılan bir test. kemikten özel iğneler ile girilir, kan alınır, alınan kan tıpkı periferik yayma gibi çeşitli işlemlerle boyanır ve burada beyaz kürelerin öncülleri olan çeşitli hücrelere bakılır.