Kendinden kendini doğurmak

1 /
İnsan ömrünün kaçınılmaz bir dönemidir bence. İlla kaçarsız yaşayacaksın yani

Gençliğe denk gelirse mi iyi yoksa ilerleyen yaşına mı bilemem? Dereceleri var mı? Emin değilim ama var. Doğum sancısı da var.
Kolay mı insan olmak. Elbet yorulacağız. O kadar genç olsan da olmasan derecesi / hissedişi farklı ama doğum aynı doğum, sancı da aynı sancı. Bir aralar nefes bile alamıyordum. Dardı her yer. Şükür.
Rabbim hakikatten ayırmasın.