kendine iyi gelmek

1 /
râsih diyor ya;

"Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr,
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne"
işte kendine gelmek üzere olan insanda hâsıl olunca mihman, ben mefhumu kendince yazılmıyor Mihriban.

-aslında geleyim, ne olursam olayım kendime iyi geleyim...
yapmak istedikleri ile bunları gerçek hayatta uygulayabilme becerisi arasındaki dengeyi tutturabilen insanların başına gelebilecek güzellikte bir hadise.

benden içeri, benden öte..

Bazı insanların seçme ve tercihte bulunma fırsatı yoktur, kendi kendine iyileşmek zorundadır. Kimseye yardıma ihtiyaçları olduğunu anlatmazlar, belli etmezler. Bu zorunluluk zordur ve talih de bu ya, bu insanların yaraları da öyle kolay kolay iyileşmeyecek cinstendir...

Düşünüyorum da yazar şu sözü söylerken gayet haklıymış: “ne içimizdeki âleme sığabiliyoruz ne de dışımızdaki dünya’ya...”

Kendi kendine iyi gelmeye çalışmak, sıkışıp kalmaktır. Buna yaşam mücadelesi denilebilirse, diyelim. Ya da başka bir şey belki... her ne ise...