keriz vs enayi

1 /
keriz: Farsça kökenli bir kelime; pis su gideri, çok çabuk kandırılan, bir tür çalgılı oyun havası anlamlarına gelir.
enayi: Arapça kökenlidir ve "ben" anlamına gelen "انا" (ene) kelimesinden türemiştir. çok saf, çabuk kandırılan anlamındadır.

iki kelime de argo bazında aynı anlamlarda kullanılır ama enayi kelimesinin biraz daha masum bir portresi var sanki. şimdi enayi kelimesinin "ben"den türediğini öğrendim ya benden enayi olur gibime geliyor.