kernig bulgusu

1 /
meningeal irritasyon bulgularından biri.

uyluk ve dizi doksan derece fleksiyona getirdikten sonra, fleksiyon halindeki bacağı yavaşça ekstansiyona getirirken ağrı oluşması ve hareketin tamamlanamaması durumu.