kolon

1 /
yapılardaki düşey taşıyıcı elemandır. döşemelerden kirişlere aktarılan yükleri emniyetli olarak temellere aktarmaya yararlar. deprem yönetmeliğinin şiarı da şöyledir. güçlü kolon, zayıf kiriştir. bu sayede deprem esnasında ve sonrasında yapı hasar görse dahi yıkımı en aza indirmek ve asgari can kaybı temel hedeftir.