lachin

1 /
Şehri laçini konu alan Azerbaycan türküsü. Bana sevdiren imamyar hasanov ve anna rfyi bir araya getirmesi olmuştur.

“Yarı gonça, yarı gül
Gec açıldın, tez soldun
Olmaydın barı gül
Ay laçın, can laçın,
Men sene kurban laçın

Eli eli nişan yar
Yari eşke düşen yar
Elçileri kırılmış
Özü elçi düşen yar

Alma attım nar geldi
Keten göynek dar geldi
Kapıya gölge düştü
Eyle bildim yar geldi

Ay laçın, can laçın,
Men sene kurban laçın

Su attım yara değdi
Elim divara değdi
Dilim menim kurusun
Ne dedim yara değdi

Hele bir oda yansın,
Pervane oda yansın
Ben yandım yar yüzünden
Eşitsin o da yansın

Ay laçın, can laçın,
Men sene kurban laçın.”

">git