laisizm

laiklik'in ideolojikleştirilmiş şekli.

laiklik'in katı, sert, din karşısında agresif, despotik bir devlet politikası haline getirilmesi demektir. laiklik'in din ile mesafeli olmasına mukabil, laisizm, din'e karşı, hatta din ile kavgalı olmak demektir ve bu bakımdan da felsefi olarak ateizm şeklinde kategorize edilememekle beraber ateizme meyyaldir. laisizm'in yine bu katılığının bir yansıması da onun ''jakoben'' karakterinde gözükür.

(bkz: jakobenizm)
devamını gör...
laikçilik, laikleştirmecilik. [lat. fr. is.]
laisizm, dinsizliği içerir, ancak dinsizlikten öte bir anlamı vardır. bir dinsiz, kendisi herhangi bir dine inanmamakla beraber inananlara saygı gösterebilir; ama bir laikçi aynı zamanda dinsizliği topluma dayatmaya kalkan kişidir-s.h.bolay
*
devamını gör...
laikliğin gaye edinildiği bir ideolojimsi. ideolojimsi derken küçük görmek amaçlı değil. tam olarak ideoloji vasıflarını taşımayan fikir akımlarına böyle deniliyor.
devamını gör...
maalesef memleketimizde dinsizlik olarak yorumlanmıştır. eğer laisizm dinsizlik yorumuyla kabul ettirilme yoluna gidilmeseydi islami söylemlerle iktidar olmak mümkün olamayacaktı. kişilerin ben laikim demesi mümkün olmuşsa da, başkalarına sen de buna layıksın demesinin neticesi bu günleri görmemize vesile olmuştur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.