laparoskopi

1 /
karın içerisinde gelişen farklı durumların teşhis ya da tedavisi için kullanılan bir sistemdir, yarı cerrahi bir yöntem ile Karın ön duvarından yapılan küçük bir delikten özel cihazla karın içine girilmesi ve buradaki organların görüntülenmesi yoluyla yapılır, karın boşluğuna belirli bir gas/hava sıkılır. Karın ağrısı veya kısırlık gibi belirli sorunlara neyin sebep olduğunu anlamak ve görmek için araştırma amacıyla yapılabilir ve buna tanısal laparoskopi denir. Laparoskopik cerrahi ile hasar görmüş veya hastalıklı bir organın çıkarılır veya daha ileri testler için bir biyopsi alınması gibi cerrahi uygulamaları gerçekleştirilir.

özellikle nisaiye kliniklerinde, kısırlaştırma, kadın cinsel organları ile ilgili şüpheli ağrıların, kısırlık sebeplerinin araştırılmasında, kanserlerin safhalarının tespitinde, endometriozis hastalığının teşhisinde, dış gebeliğin kesin teşhisinde, tümörlerden biopsi alınmasında, karın içindeki yapışıklıkların giderilmesinde, küçük yumurtalık kistlerinin boşaltılmasında, karın zarı boşluğuna kaçmış spiralin çıkartılmasında kullanılmaktadır.
karın içini, optik bir cihaz kullanarak gözlemleme yöntemidir. bu cihaz 1 git göbek altı küçük bir kesiden karın içine yerleştirilir. karın içini aydınlatarak, karın içi tüm organaları doğrudan gözlemleme ve de gerekirse aynı anda karın alt bölgesinde açılan 3 - 5 mm'lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir ki bu tip amaeliyatlara laparoskopik cerrahi adı verilir. halk arasında kapalı ya da bıçaksız ameliyat olarak da bilinir.