latince özdeyişler

1 /
memento mori,
memento vivere.

ölümlü olduğunu hatırla,
yaşadığını da..

şeklinde tercüme edebileceğim, marcus aurelius'un arada kulağına fısıldaması için birini görevlendirdiği deyiş.
fani şeylere meyletme, ölümlüsün; ama her şeyden de vazgeçme, yaşıyorsun.

aslında diyor ki marcus aurelius; her şey zehirdir, önemli olan dozdur.
burda da karşımıza (bkz: sola dosis facit venenum) çıkıyor.