mavi kanlılar

1 /
Vakti zamanında anunakilerin dünyaya gelip insanlarla birleşerek ortaya çıkan türdeki yeni insan tipinde var olduğu öne sürülen kandır.

Varsayılana göre insanlar bu birleşmeyle diğer insanlardan farklı özel bir tür olmuştur. Daha ayrıcalıklı, yetenekleri daha gelişkin, daha uzun boylu ve daha güzellerdir. Bugün Avrupa’da bir grup insan hala mavi kanlı olduklarını düşünürler.
insanlar da uzaylıdır. o yüzden bir şey empoze etmeye çalışmıyorlar.
mavi kan mevzusu lilith mitlerine kadar dayanır. özetlemek gerekirse;
bir çok mitde, ezoterik metinlerde, teist kitaplarda ve keza kur-an'da bahsi geçen yasak elma olayı anlatılmaktadır. bu yasak elma, gayrimeşru çocuktur. adem, iblisin teklifine kanar ve lilith ile çocuk yaparlar. kabil lilith'den, habil ise havva'dan olan çocuğu olarak nitelendirilebilir. kabil, habil'i öldürür ve amansız iyi/kötü savaşı başlar. günümüzde ise mavi kandan olduklarını savunanlar ise lilith/adem soyundan geldiklerini savunurlar. aslında yahudiler diye tabir ettiğimiz kişiler bu yüzden ırklarını anadan devam ettirirler. babanın yahudi olması bir şey ifade etmez.
köleliğin hakim olduğu dönemlerde avrupada asillere verilen isim. tarlada tapanda çalışmadığı için beyaz teninden mavi kan damarları görünen asilzadeler bu adla anılmıştır. köleler asilzadelerin kanlarının mavi olduğunu sanarmış.