merzifonlu şeyh abdurrahim rumi

1 /
asıl adı abdurrahim nizameddin olan rumi, akşemseddin ile akran ve arkadaş, zeynüddin hafi'nin ise müridi olan muhterem bir zattır. kendisi mısır'da hafi'ye intisap etmiş, onunla hacca gitmiş ve ardından horasan'a azimet birle bilahare hafi'nin halifesi olarak oradan anadolu'ya dönmüştür. sultan ii. murad devrinin ileri gelen sufilerinden rumi, bu sultan tarafından himaye görmüştür.