Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni

1 /
Analizlerini beğendiğim bir yazardan;Sonuç ve Kısa bir Değerlendirme

Metinde ele alınması gereken daha pek çok madde olduğunu belirtmeliyim. Örneğin metin “zorunlu eğitimi” 13 yıla çıkarmayı vaat ediyor (s.32): “Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.” Ama bundan da önemlisi eğitim müfredatının “girişimcilik” esasına göre kurgulanacağı söyleniyor (s. 102): “Eğitim müfredatını ve felsefesini dinamik girişimci ekosistemin ana ayaklardan biri olarak kurgulayacağız.”. Yine “tüm çocuklara kreş imkânı” sağlanacağı (s. 213) ve “Kreş Ekosistem Modeli”ne geçileceği (s. 180); “6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti” (s. 106) sağlanacağı belirtiliyor.

Girişte de ifade ettiğim gibi amacım sistematik bir değerlendirme yapmaktan ziyade metnin temel bakış açısını yansıtmaktı. Metin elimizdeki haliyle Batılı normlara uyarak, “teknoloji” aracılığıyla “kalkınma ve refah” vaat eden klasik “sağcı” bir metin görünümünde. Nitekim Eğitim ve Öğretim bölümünün hemen başında “Muasır medeniyet seviyesine çıkmak için eğitimi toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak tüm paydaşların katılımıyla yapılandıracağız.” (s. 179) denilmektedir. Muasır medeniyetten kasıt açıktır. Türkiye’nin Tanzimat’tan, hatta daha öncesinden beri devam eden ülküsüdür bu; Batı’ya bağımlı kalmanın diğer adıdır. Metinde nasıl bir “insan” sorusunun cevabının yer almaması şaşırtıcı değildir. Çünkü Batıcı perspektif buna hiçbir zaman kafa yormaz. Nasıl olsa bu sorunun cevabını Batılı filozoflar vermiştir ve bizim de yapmamız gereken onların ortaya koyduğu insan ve toplum modeli seviyesine çıkmaktır. Nitekim metin boyunca “dijital” kavramı 125 kez geçerken “insan” kelimesi içeriksiz bir şekilde 49 kez geçer. Sağcı siyasetin gönlünü “kalkınma”, “teknoloji” ve “Batı” kavramlarıyla çalmanız mümkündür. Metnin ağır bir şekilde “dijital devrim” ve “yeşil dönüşüm”den bahsetmesi ürkütücüdür. Metni hazırlayanların bu kavramların insanda ve diğer varlık türlerinde yaratacağı travmanın farkında olduklarını sanmıyorum. Hâlbuki “transhümanizm” ve “posthümanizm” gibi kavramlar Batılı düşünürlerin sıcak gündemleri arasında yer alıyor.

Bu metni hazırlayanlar temel sorunumuzun “başkanlık sistemi”, “nepotizm” ve “kayırmacılık” olduğunu sanıyor. Kuşkusuz nepotizm, lüks ve israf bu dönemin önemli sorunlarıdır. Ancak temel sorunumuz dünyayı Batılı/seküler kavramlarla okuma alışkanlığımızdır. Şimdiki iktidarın da temel sorunu buydu; Milli Görüş çizgisini bırakıp, geleceğini Batı’da aramaktı. O yüzden metin İsrail teröründen, ABD emperyalizminden ve Avrupa hegemonyasından tek kelime söz etmemekte, bilakis onların kurguladığı hegemonyaya “uyum” sağlamayı bize vaat etmektedir. Bu alışkanlığı devam ettiren Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin İslam’dan hiç bahsetmemesi de şaşırtıcı değildir. İslam sadece bir yerde, “İslam İşbirliği Teşkilatı” kurumundan bahsederken geçmektedir.

TAMAMI;

git ]
ortak politikalar mutabakat metni, daha çok seçim beyannamesine benziyor. Mesela her gence 5 gb internet sözü veriliyor. Olsun, en azından üzerinde çalışılmış bir metin var. Akparti önümüzdeki dönem bu metinden yararlanarak bir kaç güzellik yapar halkına.

çalışmalarını taktir ettim.
son toplantılarından sonra, altılı masadan millet ittifakına dönüşme sürecine giren muhalefetin bugün açıkladığı, ittifak metni. tayfun'dan sonra, insanı bu kadar yoran insanlar görmedim.

Millet İttifakı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim beyanları bugün açıklandı. Metin 9 ana başlık ve 75 alt başlıktan oluşuyor.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nindeki ana başlıklar şöyle sıralanıyor:

-Hukuk, adalet yargı,
-Kamu yönetimi,
-Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim,
-Ekonomi, finans ve istihdam,
-Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm,
-Sektörel politikalar,
-Eğitim ve öğretim,
-Sosyal politikalar
-Dış politika, savunma, güvenlik ve göç.

git


metnin tamamı:

git