muhabbet ehli

1 /
bi takım materyalistlerin anlamadığı değerli insanlardır.

ulan adam kalpten kalbe köprü kuruyor, geçiş garantisi vermeden hemde, daha ne yapsın.
İnsanlık tarihine, medeniyete, tarım, sanayi ve bilişim devrimine katkıları olmamış, mütemadiyen divan üstünde kâh gül şerbeti kâh çay tüketen camia oldukları tahayyül edilen ehil. Hayal bir yana; notalara ve sözcüklere katkıları yadsınamaz bir hakikat.
Gönülden anlayanlara, insân-ı kâmil olanlara ait bir vasıftır. Bu insanların söyledikleri, nefeslendirdikleri güldendir. Hâlleri güldendir. Dertlidirler. Dertlilere dermândırlar. Hüsn ü Aşk ile âleme nazar eder, âlemden ibret alırlar. Doğumu da mevti de bir bilir, bir görürler. İmânları kavî, ilimleri ziyâde, kalpleri ârî ve muhsindir. Kendilerinden çok mazlumları, garipleri düşünürler. Varlıklarının yeter miktarını fî sebîlillah îsâr ederler.
‘gönül sırdır’ dermiş eskiler. olur olmaz herkesle her şeyin paylaşılamayacağına dair bir şifre sanki. çünkü insanoğlu ayıp arar, kusur arar. senin üzüntün onun neşesi olur. gönül ancak güzel görene, güzel konuşana, güzel saklayana açılır. onlara da ehl-i muhabbet denir.
sözüyle iyileştirdiği gibi sessizliğiyle de huzur taşıyandır. bazen birinin ilacı bildiğini bilirsiniz. ilacın onda olduğunu. evde mi diye arayıp sormazsınız. hiç konuşmadan verir ilacı. önce karnınızı da doyurur. soru sormadan bilene muhabbet ehli denir.