musevilik

türk matbuatında neden politically correct olduğunu ve icat edilme gereği duyulduğunu anlayamadığım, yahudiliği ifade eden kelime.
devamını gör...
Allahü tealanın musa aleyhisselam vasıtasıyla israiloğullarına gönderdiği din.

mukaddes (ilahi) kitabı tevrattır. isa aleyhisselama kadar olan peygamberler bu dini insanlara tebliğ ettiler. isa aleyhisselamın gelmesiyle musevilik dininin hükmü kaldırıldı. musa ve harun aleyhimesselamdan sonra gelen davud, süleyman, zekeriyya ve yahya aleyhimüsselam da yine israiloğullarına peygamber olarak gönderildiler ve insanları musevilik dinine davet ettiler. davud aleyhisselama gönderilen zebur kitabı musevilik dininin hükmünü kaldırmadı. hatta onu kuvvetlendirdi.

musevilik dini isa aleyhisselam zamanına kadar devam etti. isa aleyhisselamın dini, museviliği nesh etti yani hükmünü kaldırdı. bundan sonra musevilik dinine uymak caiz olmayıp, muhammed aleyhisselamın dini olan islamiyet gelinceye kadar isa aleyhisselamın dinine uymak lazım oldu. fakat israiloğullarının çoğu, isa aleyhisselama iman etmeyip, museviliğin bozulmuş şekli olan yahudiliğe uymakta inat ve ısrar ettiler. muhammed aleyhisselamın getirdiği islam dini de, isa aleyhisselama bildirilen isevilik dininin ve ibrahim aleyhisselama bildirilen hanif dininin hükümlerini kaldırdı. bugün Allahü tealanın rızasına kavuşabilmek için bütün insanların islam dinine uymaları gerekmektedir. islam dininin hükmü kıyamete kadar sürecektir. (m. sıddik bin said)

peygamberimiz muhammed aleyhisselama kadar gelen üç büyük din yani musevilik, isevilik ve islam dinleri, hep Allahü tealanın bir olduğunu ve Allahü tealanın peygamberlerinin bizim gibi bir insan olduğunu bildirmiştir. (harputlu ishak efendi)

*
devamını gör...
sıklıkla yahudilikle karıştırılır. yahudilik bir ırkı da kapsayan inancı ifade eder. musevi ise ırktan bağımsız bir inanışı ifade eder. ancak zamanla musevi inancındaki dezenformasyon ile israiloğulları dışındaki bir irkın gerçek anlamda musevi olamayacağı düşüncesi hakim olmuştur.

inandırıcı olmayan bir komplo yahudilerin, israil kavminden olmayan musevileri temizlemek için holokosta gizli bir destek verdiğini söyler.

tarihte israil soyundan olmayan arap, pers, hatta türk(hazarlar) gibi bir çok musevi kavim olmuş ancak mevcudiyetini bugüne kadar sürdürememişlerdir.son musevilerin osmanlı musevileri olduğu söylenir. zaten ondan sonra kurulan israil devleti ile israil soyundan olmayan musevilerde israile göç ederek asimile olmuşlardır.
devamını gör...
on emiri kabul etmis olup talmud ve kabalayi dikkate almazlar. israilden de pek haz etmezler. letonya moldova estonya rusya ve ukraynada yasayan ve kokenleri turk olan, soruldugu vakit "musluman gibi yasadiklari" soylenen grup.
devamını gör...
herhalde yahudilikten farklı olduğunu söyleyenler, musa aleyhisselama verilen orijinal ve bozulmamış şeriati kastediyor ama o dinin adı islam.

musevilik = yahudilik yani.

isevilik, salihilik, şuaybilik, nuhilik yok. islam onun adı.
devamını gör...
günümüz museviliğinde, merkezi otorite tek bir kişi ya da kuruma değil, kutsal metinlere, din hukukuna ve bu metin ve kanunları yorumlayan bilge hahamlara verilmiştir. yahudi geleneğine göre, musevilik (m.ö. 2000 civarında) tanrı ile yahudi ulusunun atası ve yahudi soyunun başlatıcısı olan ibrahim arasındaki akit ile başlar. çağlar boyunca, yahudilik bir dizi dini ilkeye riayet etmiş, bunların başında da evreni yaratan ve yönetmeye devam eden tek, her şeyi bilen, her şeye kadir, bağışlayıcı ve her yerde olan bir tanrı'ya iman etmek gelmiştir. museviliğin çoğu koluna göre, tanrı israiloğulları ve onların soyundan gelenler ile bir akit yapmış, tanrı'nın kanunları ve emirleri sina dağı'nda, yazılı ve sözlü tora şeklinde vahyolunmuştur. öte yandan, karay musevileri sadece yazılı tora'nın vahyolunduğuna inanırlar. musevilikte, tora çalışmaları ile tora'da kayıt altına alınan ve talmud'da tefsir edilen emirlere uyulmasına geleneksel olarak büyük önem atfedilmiştir.*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.