mutlu aşkın yazılı bir tarihi yoktur

1 /
doğru önerme. aşk; vuslata erildiğinde, mutlu aşk mahiyeti kazandığında hikayesi tamamlanan bir varlıktır. "onlar erer muradına" sonrasında olanlar anlatılmaz. halbuki mutsuz aşk, acıyla gamla ömrü örülen aşık asırlarca anlatılagelir. mutsuz aşkın tarihi eskidir, mutlu aşkları sosyal medyada görmeye başladık biz.*

git