mutlu olmak için gerekenler

1 /
şart koşmamaktır.

"eğer bu olursa mutlu olurum, şu olursa mutlu olurum, buna sahip olursam mutlu olurum, buraya gidersem mutlu olurum" diye düşünmemek lazım.
elbette insanın hedef belirlemesi ve hedefine gitmesi güzeldir.
ki zaten asıl mutluluk da budur.
mutluluk hedef değil yolun kendisidir.

eğer mutluluk için çok fazla şart koyarsanız hem bulunduğunuz zamanın tadını çıkaramazsınız hem de bu şartlar geçmiş zaman ekine döner ve sizi mutsuz eder.
"eğer bu olsaydı mutlu olurdum, şu olsaydı mutlu olurdum, buna sahip olsaydım mutlu olurdum, buraya gitseydim mutlu olurdum"
küçük kızınızın size sarılması yeterli olabiliyor bazen. bir de sevdiğim yazarlar var onlar bazen çok güzel yazıyor, onları okumak da böyle. Allah'ı tanımaksa her daim mutluluk kaynağı, en zor zamanlarımda bile o'nu anarım içim huzur bulur.
mutluluk dediğimiz şey modernizmin bize dayattığı ve amaç haline getirdiği haz temelli bir duygu. hiç mutlu olmayalım demiyorum ama hedef mutluluk olmamalı. kalbini stabil halde tutabilen varsa buyursun ölene kadar mutlu yaşasın ama böyle bir şey yok. mutluluk asli bir duygu değildir. özellikle modernist temelli hedonist dayatmaların vaadettiği mutluluk tamamen materyalizm odaklı yani gelip geçicidir. velhasıl kelam günümüz mutluluk anlayışı ruhu değil nefsi besleyen bir anlayıştır.

dinlediğim bir sohbette razı olmanın mutlu olmaktan daha üst bir seviyede olduğu anlatılmıştı.

Beyyine - 6 >>Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır.
Beyyine - 7 >> İman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
Beyyine - 8 >> Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu, rabbini sayıp O’ndan korkanlar içindir.

düşünsene Allah senden razı olmuş bir de yetmemiş seni önemsemiş sen de benden razı ol demiş halbuki buna ihtiyacı olmadığı halde, subhanallah.

hadi rıza makamına daha yolumuz var o zaman huzurlu olalım. hiç mutlu iken huzursuz hissettiniz mi? ben çok hissettim ve hissettiğim zamanlar bitmiş değil. "çok güldük kesin başımıza bir şey gelecek." cümlesi aslında şeklen mutlu ancak içsel olarak huzurdan uzaklaşmış kişi söylemidir. veyahut çocuğunuz oldu çok mutlusunuz ama aklınız çocuğunuzu yetiştirirken karşılaşacağınız zorluklarda. mutlusunuz ama içinizde belirsiz bir huzursuzluk var. böylece huzur mutluluğu kapsar ve kişinin duygu durumunu daha stabil hale getirir diyorum. peki nasıl huzurlu olacağız ?

islam ile. yaratıcının gönderdiği kitabı ve o kitabı yaşayan peygamberin uygulamalarını takip ederek huzur bulacağız. yaratılanı yaratıcıdan daha iyi kim bilebilir? yaratıcının emirlerini O'nun peygamberinden daha iyi kim uygulayabilir?

Ra'd - 27 >>İnkârcılar, "Ona rabbinden bir mûcize indirilseydi ya!" diyorlar. De ki: "Allah dilediğini saptırır; kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır."
Ra'd - 28 >> Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.Rahat bir insan olmak. Kaygısız, gamsız, geniş... *

İnsanız. geçmiş ve gelecekle sürekli alakadarız. Geçmişin elemi/geleceğin kaygısı resmen yiyip bitiriyor bizi.


Bonus olarak, Herhangi bir whatsapp vb grubuna dahil olmamak mutluluk ve huzur sebebi, net.