nekrofili

fransızca kökenli psikiyatri terimidir. türkçe karşılığı ölü sevicilik. kişinin bir ölünün üzerinde sapık düşünce ve eylemlerini tatbik etmesi, hatta daha ileri giderek sapıkça öldürme eylemini ölünün üstünde tekrar tekrar gerçekleştirerek bir fetiş haline getirmesidir. yani hastanın birçok hallerde cinayet işleme hastalığını sürdürmesi ve sapkınlığa uygun durumlara sürekli istek duymasıdır.

tıp dışında nekrofili, siyasi ve felsefi anlamlarıyla 2.dünya savaşı' nın arefesinde avrupa' da savaşı ve saldırganlığı teşvik eden ve kitle ajitasyonlarının yaşandığı dönemde kullanılmaya başlanmış. daha çok toplu ölümlerin, kıyımların olacağı kesin olmasına rağmen sık sık savaş kararları alan devlet ricalinin düşünce ve tavırları için uyarlanmış. ayrıca batı ve doğu avrupalı hümanistlerce, ideolojik hareketlerde ve karşıt görüşlerle mücadele metodlarında ölme ve öldürmeyi bir tercih olarak grup şuuru ve asabiyesi haline getiren lider ve militanlar için nekrofili terimi menfi bir sıfat olarak kullanılmıştır.
devamını gör...
karşısındakini ancak ve ancak ezerek, küçülterek, öldürerek sevebilme.
devamını gör...
ölü sevici. kalbimizde yaşayanları düşününce, hepimiz öyleyiz sanki! ama kemalistler daha çok...
devamını gör...
aslında tam olarak o değil. yukarıda verilen mecaz.

necrofili, eskiye olan tutku. bir tarihçi evleği ve hatta saplantısıdır.
devamını gör...
necrophilia diye aratılınca nice kaynak var. lakin ülkemizde ilim bile tabular üzerine , bunun bir ilimsel ve bilimsel bir durum olduğunu kabullensek belki de ülkemizde 4 ayaklı sevicilerin gerçek hallerine ulaşabiliriz. bidona bakıp iç geçirenler varken nekrofiller sade kalıyor hayatta.
devamını gör...
en iğrenç tiplerdir. büyüklerim anlatır 1995 de ölen bizim köyün mezarcısı nekrofili imiş. adam yeni gömülenleri gece kaçırarak evinde fantazi yapıyormuş. bir gün ölen akrabasının cesedini mezardan çıkarırken nasıl olduysa evinin girişinde ölü bulunmuş. jandarma adamın evini aradığında kömürlükte birtakım insan kemikleri bulmuş. her neyse bunu bana anlattıklarında aklıma liseden bir hocamızın tavsiye ettiği konu itibariyle bizim köylünün hikayesine benzeyen nekromantik adlı mide bulandırıcı film geldi. filmde de benzer bir yaşayış içerisinde olan nekrofili manyağı iki çift konu ediniliyor. adam sevgilisinin kendisini ceset ile aldattığını düşünüyor vs vs. velhasıl insan denen organizmanın ne tür hallere girebileceğinin en önemli örneklerinden biridir nekrofili olan tipler.

(bkz: parafili)
devamını gör...
tam da izleyecek film aranırken, heyenog adlı yazarın girisini görüp izleyeceğim bu filmi dediğim film. nekromantik.
devamını gör...
alev alatlı'nın bilhassa atatürk imajından hareketle milletçe yakalandığımızı düşündüğü hastalık. ayrıca "kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur" gibi bir atasözünü yaşatan toplumun içinde olması muhtemel olan durumdur.
devamını gör...
ölüsevicilik ya da nekrofili zamanla esas anlamından, orijinal niteliğinden farklı anlamlar kazanarak daha ziyade önceden yaşamışların şimdikilerin hayatlarında merkezi bir yer işgal etmeleri olgusuna verilen ad olmuştur. bu anlamıyla nekrofili geçmiştekilerin şimdikilere şimdiyi gözden çıkarmak için ayak bağı olması olgusudur. kimi yazarlarca bu anlamıyla da kullanılır. diğer bir açıdan yaşamı gözden çıkarmaktır. ölümü yüceltmektir. umutsuz ve çaresiz toplumlarda nekrofili had safhadadır. yaşamsal alan daralmış ve ölmek canhıraş bir tutkuyla istenir olmuştur. kurban olma fenomenini bu meyanda da ele almak mümkündür.
devamını gör...
bazı arkadaşların haddini bu konu üzerinden aşmaları çok ilginç geldi bana. ölü sevicilik diyorsanız eğer bir ölüyü sevmek,onu örnek almak, yaptıklarını uygulamak, sayı göstermek gibi kavramların ötesinde

--- alıntı ---

nekrofili, necro (ölü) kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim çeşididir. nekrofili insanlar, ölü insanlara karşı ilgi duymaktadır. özellikle bu cinsel sapkınlığa yönelen insanlar, genel olarak cinsel ihtiyaçları için cinayet işleme yoluna gitmektedirler. dünya tarihindeki seri katillerin büyük bir kısmının, nekrofili ihtiyaçlarını gidermek için cinayet işledikleri bilinmektedir. nekrofili, bir tür parafili çeşidi sayılmaktadır.

--- alıntı ---

şu tanımı bir daha okusunlar lütfen! bir insanı bununla itham etmeden önce milyonlarca kere düşünmek lazım değil mi? sizin söylediğiniz nekrofili kavramına göre biz peygamberin adının geçtiği her yerde salavat getirmiyor muyuz? e bu da nekrofili olmuyor mu?* tanımları istediğiniz gibi kullanmanız hakkaten ayıp, insanlara ders vereyim derken, haklarına girmek ne kadar doğru?

tanımı;yanlış bilinen yanlış yerlerde kullanılan kelimedir.
devamını gör...
hayır böyle değil diyecekler içinde buyrun tarihçesi;


--- alıntı ---

"herodot'un kayıtlarına göre güzel kadınların kadavraları ancak günlerden sonra mezarcılara teslim edilirdi. meşhur tiran'lardan periandre'ın karısı melissa'nın ölümünden sonra da, sevgi münasebetlerine devam ettiğini yine aynı tarihçiden öğreniyoruz. aynı şekilde kral herode da ölü karısı marianne ile yedi sene münasebetlerine devam etmiştir. bu süre esnasında karısının bedenini mevcut koşullarla koruma altına almış ve cinsel münasebetine devam etmiştir."


--- alıntı --- *

devamını gör...
ağzından köpükler saçarak etrafa saldıran kuduz yobazların özgürlüklerini, namuslarını, onurlarını borçlu oldukları adama bir dakikalık saygı gösteren insanlara yakıştırdıkları sıfat.
devamını gör...
herodot un aktardıklarına göre, şehirde genç ve güzel bir bayan öldüğü zaman, cesedini bir süre bekletip ondan sonra mezarcılara verirlermiş.yani çok anormal ve gerçekleşme ihtimali nadir olan bir durum değil.
devamını gör...
ölüseviş-kenlik. ziyadesiyle sapkın olduğunu söylesem de şurda bir yerlerde bunun fantezisini kuran necisler var. amerika bunun endüstrisini kurmuş nasılsa;
(bkz: snuff)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.