nevâ

1 /
Fârisî kökenli bir kelimedir. Ahenk, Nağme, Ses, Nasip, Behre mânâlarına gelmekle birlikte Türk musikisinde hem tabiî re perdesidir hem de bir makâmdır.