nurusiyah

1 /
Asaf halet'in güzel bir şiiri onun diğer eserleri gibi yine anlaması biraz güç, içerisindeki metaforik unsurlar filan da düşünülünce...
bir vardım
bir yoktum
ben doğdum
selimi salisin köşkünde
sebepsiz hüzün hocamdı
loş odalar mektebinde

harem ağaları lalaydı
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha ağladım
nûrusiyâha ağladığım zaman
annem sûzudilâra idi
ve babam bir tambur
annem sustu
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağlarım
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh


--- alıntı ---

Şiirde “ağlarım” dışında birinci tekil kişiye ait diğer tüm fiiller arasında bir uyum var: vardım, yoktum, doğdum, uyudum, büyüdüm, ağladım. Bu fiillerin hepsi geçmiş zamana aittir ve anlamlarında bir bitmişliği barındırırlar. Oysa şiirde anlamsal süreklilik gösteren ve geniş zamana ait olan tek fiil “ağlarım”dır: “nûrusiyaha ağlarım”. Bu ağlamanın nedeni ise sevgiliye erişememe ve O’na duyulan özlemdir. Asaf Hâlet Çelebi’nin “Nûrusiyah” adlı şiirinin matrisi, tasavvufi anlamda “Nur-ı İlahi’de bekaya ulaşamama”dır.


--- alıntı ---
bütün asaf halet şiirleri gibi elifba ile okunması gerekir. latinizesinden okuyoruz mesela nurusiyah diyor lakin nasıl yazdı izafet ise nur-i siyah yani siyahın içindeki ışık manasına geliyor nur ü siyah dersek ışık ve karanlık manasına geliyor nurusiyah dediğimiz zamansa ermeni patriğinin adı gibi oluyor. latin harfleri ahirette bunu kullanan bizlerin boynuna asılacak abiler ablalar.
asaf halet çelebi'nin anlaşılması güç şiirlerinden. fakat iii. selim, yine onun icadı olan sûzudilâra makamı, asaf halet'in şeyh galip'e düşkünlüğü gibi birçok anahtar kelimeyle birlikte incelenmesi gerektiğini okumuştum bir yerde.

bir vardım
bir yoktum
ben doğdum
selimi salisin köşkünde

sebepsiz hüzün hocamdı
loş odalar mektebinde
harem ağaları lalaydı
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha ağladım

nûrusiyâha ağladığım zaman
annem sûzudilâra idi
ve babam bir tambur
annem sustu
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağlarım
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh
asaf halet çelebi şiiri.

bir vardım
bir yoktum
ben doğdum
selîm-i sâlis köşkünde

sebepsiz hüzün hocamdı
loş odalar mektebinde
harem ağaları lalaydı
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha ağladım

nûrusiyâha ağladığım zaman
annem süzudilâra idi
ve babam bir tambur
annem süstü
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağlarım
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh
asaf halet çelebi şŸiiri.

bir vardım
bir yoktum
ben doğŸdum
selîm-i sâlis köşŸkünde

sebepsiz hüzün hocamdı
loşŸ odalar mektebinde
harem ağŸaları lalaydı
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha ağŸladım

nûrusiyâha ağŸladığŸım zaman
annem süzudilâra idi
ve babam bir tambur
annem süstü
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağŸlarım
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh