o büyük mahkemede

1 /
ve tekabbel dua allahumme amin.

git

bakma sen… yeryüzünün, fitneyle dolduğuna,
cehâletin, bu kadar cesaret bulduğuna;
bakma sen.. zâlimlerin hükümrân olduğuna;
firavunlar, kârunlar, berzah’ta beklemede,
hepsi hesap verecek, o büyük mahkeme'de…bakma sen.. dalâletin îtibâr gördüğüne,
zilletin, zirvelerde saltanat sürdüğüne,
bakma sen.. adâletin, yerde süründüğüne;
bil ki; bütün deliller, ukbâ’da beklemede,
terazi çok hassastır, o büyük mahkeme'de…bakma sen.. zorbaların, heybetli durduğuna,
fâsıkların, şeytanla ittifak kurduğuna.
bakma sen.. ekranların ahlâkı vurduğuna;
gör ki; bütün kâinat, sabırla beklemede,
susanlar konuşacak, o büyük mahkeme'de…varsın olsun.. çatıda, münâfıklar fırkası,
çağdaşlık maskesinde, siyonizm markası.
varsın olsun.. dünyada, nâmertlerin arkası;
bütün şehit kanları, toprakta beklemede,
boğacak gâfilleri, o büyük mahkeme'de…varsın olsun.. fetvâda hadlerini aşanlar,
ulema cübbesiyle cürete bulaşanlar,
varsın olsun, ikbâle dolu dizgin koşanlar,
her lahza, her kapıda azrail beklemede,
adâlet hiç gecikmez, o büyük mahkeme'de...varsın olsun.. islamı, yobazlığa yoranlar,
müslümana mürteci, damgasını vuranlar,
varsın olsun.. üzülme, hakk’a tuzak kuranlar;
kıyamet buyruğunu, israfil beklemede,
son hüküm allah'ındır, o büyük mahkeme'de…varsa ki; allah için, çektiğin zerre çile,
getiriyorsan eğer, hakk için hakkı dile;
ne çıkar.. bütün dünya, seni hor görse bile;
sana şâhitlik için, melekler beklemede;
mazlumun âhı kalmaz, o büyük mahkeme'de…