olası metafizik varlıkların ontolojik tahlilleri apriorik midir sorunsalı

1 /
Ontolojik tahlil yapacaksak olası metafizik kavram dememeliyiz, çünkü ontolojik tahlil demek kabulü gerektirir. Eğer böyle bir kabulünüz varsa a priorik olarak kişide metafizik varlık var demektir. A priorik, deneye bağlı olmayan demektir. Metafizik varlıkları a posterikse bence kişi ermiş falandır. Örneğin peygamberler metafizik varlıklarla a posteri çözümleme yapabilirler. Modern düşüncenin her şeyi deneye bağlaması dolayısıyla sorulan sorudur. Kant vari bir cevapla, biz de bir şeyleri anlama yetisi var ama ontolojimiz ve epistik kavrama yeteneğimiz buna uygun değil. Metafizik nesneleri deneylemek için bizim baştan aşağı fıtratımızın değişmesi lazım. Şimdilik eyorlamam bu kadar.
elbette aprioridir, posteriori olsa artık metafiziğin değil fizik evreninin parçası olur kavram. burada tek sıkıntı metafizik varlıkların olası olduğunun vurgulanması. metafizik varlıkların zaten hiçbir zaman fizik evreninin bilgi edinme yöntemleriyle varlığını kanıtlayamayız bu da onları bir olasılığa hapseder.
metafizik zaten apriori bir bilgidir. din, tanrının varlığı, ölümden sonra hayat dedin mi a priori bilgi girer devreye yani önsel bilgi. bu nedenle böyle bir sorunsal olamaz.