ortodoks yahudilik

1 /
musa kanunları'na sıkı bir şekilde bağlı olan ortodoks yahudiler, şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak, kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler.

ortodoks yahudilere göre tanrı musa'ya tevrat'ı ve on emir'i vermiştir. bunlar ilahidir, sonsuza kadar geçerli olacaktır ve hiçbir şekilde değiştirilemez.

tanrı, yazılı olan tevrat'ın yanı sıra sözlü emirlerini de musa'ya vermiştir ve bunlar nesiller boyunca sözlü olarak günümüze ulaşmıştır. aynı şekilde bunların da ilahi ve kutsal olduğu kabul edilir. bu konuda özellikle talmud ve midraş referans alınır.

halaha'ya sıkı sıkıya bağlılık gereklidir.
mensupları israil ordusuna karşı toplanmış.

new york'ta bir araya gelen ortodoks yahudiler, israil ordusunun zorunlu askere alma politikalarını protesto etti.

komşularımızın kanını dökmeyeceğiz
onlarca genç yahudinin vicdani retleri sebebiyle hapse atıldığını belirten jacobowitz, "bugün, onlar serbest bırakılana kadar durmayacağımızı dünyaya haykırmak için buradayız." dedi.

jacobowitz, "komşularımızın hiçbirinin kanını dökmeyeceğiz. kime veya neye karşı olursa olsun israil hükümeti ve ordusunun hiçbir faaliyetine katılmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

yası simgeleyen hırkalar giyen yaklaşık 100 kişilik grup, daha sonra olaysız dağıldı.

git
hem yazılı hem de sözlü tora'nın tanrı tarafından musa'ya vahyolunduğunu ve ihtiva ettiği yasaların bağlayıcı ve değişmez olduğunu savunur. ortodoks yahudiler, moses isserlis'in hamappah adlı çalışması ve mişna berurah gibi, şulhan aruh (halaha'nın büyük ölçüde seferad geleneklerini öne çıkaran kısaltılmış bir formu) üzerine yapılan tefsirleri yahudi hukukunun kati yasası kabul eder ve kudüs tapınağı dönemindeki yahudilik ile, aydınlanma öncesi rabinik yahudilik ve günümüzdeki ortodoks yahudilik arasında bir devamlılık olduğunu iddia ederler. ortodoks yahudiliğin büyük bölümü, ibn meymun'un yahudi inancının 13 esasına dayalı belirli bir yahudi teolojisine bağlıdır. ortodoks yahudilik, modern ortodoks yahudilik ve haredi yahudiliği olmak üzere genelde (ve gayri resmi olarak) iki farklı üsluba ayrılır. bu üsluplar arası felsefi farklılık genel olarak moderniteye uyum sağlama ve yahudilik dışı disiplinlere verilen önem çevresine odaklansa da, uygulamada farklılıklar sıklıkla giyim tarzlarına ve uygulamadaki ihtimama yansır. çoğu ortodoks yahudiye göre, şabat ve yom tov (bayramlar), kaşrut (beslenme kuralları) ve aile saflığı yasalarına riayet etmeyen yahudiler imanlı değildir. en azından bu yasalara riayet eden her yahudiyi dindar ve imanlı kabul ederler.