rast makâmı

1 /
Sol karar sesinde, çıkıcı seyre sahip musiki makâmıdır. Yedeni, tam bir ses olarak yegâh veya yarım seste de ırak perdesidir. Yerinde bir rast beşlisine, nevâda rast dörtlüsü eklemek suretiyle makâm dizisi teşekkül eder.
Arızaları ise bir komalık si-bemol( segah perdesine tekabül eder) , dört komalık fa-diyez (eviç ve ırak perdeleri)'dir.