sabır

1 /
kalbi bir ameldir. kuran'da pek çok yerde sabırdan bahsediliyor. sabır emrediliyor, zıddı yasaklanıyor, allah'ın sevgisine mazhar olunacağı ve onun korumasına girileceği müjdeleniyor.

bakara suresi 153 ayet: Ey inananlar, sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerledir.

al-i imran suresi 200. ayet: Ey inananlar, sabredin, sebat edin, karşı durun ve Allah'tan sakının, ancak bu sayede kurtulur, bu sayede üst olursunuz.

enfal suresi 15. ayet: Ey Müminler! İnkâr edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
meryem suresi 84. ayet: Şu halde sen, onlara karşı acele etme. Biz, onların günlerini saydıkça sayıyoruz.

al-i imran suresi 146. ayet: Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.