şafak demiş cart curt

1 /
tek erin, şafağı karanlık askerlere kıdem basma kalıplarından biridir. şafak demiş cart curt, şafak demiş coni moni olarak da söylenir. devamını da söylerdim de, benimle mi bot bağladınız da diyeyim?
*