sağlam tweetler

1 /
Tahkim edilmiş tivitlerdir bunlar. Şairin de dediği gibi;

güneşin bağrında ateş,
Yer yüzünde bir taze çiçektirler
Namluda namusun fişengi
İsyanda yürek, kara düşte
Bembeyaz gerçektirler.

Böyle tivitlerdir bunlar.*