şakile

1 /
اَلشَّاكِلَةُ şâkile: “tabiat, fıtrat, âdet, din, ahlak, seciye, karakter, niyet, mizaç” gibi manaları vardır. Bu manaları en iyi isra suresi 84 ile anlarız. Bu ayeti kerime de geçmektedir:

" Kul kullun ya’melu ‘alâ şâkiletihi ferabbukum a’lemu bimen huve ehdâ sebîlâ"
Anlamı: "De ki: “Herkes fıtrat ve mizacına göre amel eder. Fakat kimin daha doğru bir yolda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir." detaylı anlatımı için ayeti kerimeye tıklayın.
yaradılış, huy, tabiat, mizaç. (شاكلة)

isra sûresi'nin 84. ayetinde de geçmektedir:

"de ki: her biri kendi asli tabiatına [yaradılış, huy, şakile] göre hareket eder. o halde kimin daha doğru yolda bulunduğunu rabb'in daha iyi bilendir."